صرف نظر از قوانین، عرف جامعه و سایر شعارهایی که افراد مختلف مطرح می کنند، شرکت ارتباطات صنعت قلم فقط یک اصل اخلاقی دارد که عبارت است از:

باید از خودمان شروع کنیم!

لذا خط مشی شرکت همواره مبتنی بر صفات و ارزشهای ذیل است: خود انتقادی، بازبینی برنامه های خود، بهبود عملکرد، مبری دانستن دیگران در اشتباهات، سیاست باید بهتر عمل می کردم، هنوز کافی نیست، …

به عقیده ما همه منکرات و زشتی ها از آنجا آغاز می شود که سعی میکنیم دیگران را اصلاح کنیم!